Denk mee over straatnamen in Rimpeler

Foto: Archief

De gemeente Putten is bezig met de voorbereiding van de nieuwe wijk Rimpeler. Vanaf 2019 worden er (gefaseerd) ruim driehonderd woningen gebouwd. Ook worden er nieuwe woonstraten aangelegd. Er moeten dus ook nieuwe straatnamen worden bedacht.

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is (unaniem) een motie aangenomen over de straatnamen in Putten. In de motie wordt het college gevraagd om actief op zoek te gaan naar “Namen van vrouwen (al dan niet uit Putten afkomstig), die een bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving”. In het kader van het Herdenkingsjaar 2019 kan daarbij gedacht worden aan de periode 1940-1945, maar het college mag er ook breder naar kijken. De reden dat de raad dit vraagt aan het college, ligt in de scheve verhouding tussen mannen en vrouwen wat betreft straatnamen. Putten heeft circa 350 straatnamen, waarvan 18 procent is vernoemd naar een man en slechts 3 procent naar een vrouw.

Het college van burgemeester en wethouders wil uiteraard graag invulling geven aan de vraag van de gemeenteraad. Straatnaamgeving is een collegebevoegdheid. De keuze die het college uiteindelijk maakt, moet echter gebaseerd zijn op een breed gedragen advies. Het college wil daarom zoveel mogelijk mensen betrekken bij de totstandkoming van de straatnamen voor Rimpeler.

Iedereen die ideeën heeft of wil meedenken kan zich aanmelden vóór maandag 3 december 2018 via [email protected] of telefonisch via (0341) 359 761. Meer informatie over het project en de motie is te vinden op de website www.putten.nl/rimpeler.

'

Reacties

article
7221
Rimpeler
De gemeente Putten is bezig met de voorbereiding van de nieuwe wijk Rimpeler. Vanaf 2019
https://putten.nieuws.nl/nieuws/7221/denk-mee-straatnamen-rimpeler/
2018-11-23T17:24:01+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/11/23172324/Rimpeler.jpeg
College, putten, Rimpeler, straatnamen, Vrouwen
Gemeente, Nieuws