Verder werken aan een aantrekkelijk centrum Putten  

Foto: Gemeente Putten

Wethouder Koekkoek en een tweetal bestuurders van de Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP), de heren De Lange en Van Looijengoed, hebben gisteren (dinsdag 30 januari) een nieuw convenant Ondernemersfonds Putten ondertekend. Het doel van het convenant is om afspraken te maken over de besteding van de reclamebelasting voor een aantrekkelijk centrum van Putten. Het convenant geldt voor vier jaar.

Sinds 2015 ontvangen ondernemers in het centrum van Putten een aanslag reclamebelasting van de gemeente. De opbrengsten van de reclamebelasting worden doorgesluisd naar de Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP). Dit was vastgelegd in het convenant Ondernemersfonds Putten. Het convenant liep tot 31 december 2017. Afgelopen twee jaar werd een groot aantal activiteiten zoals de Modedag, BOOM IN’ Putten, Smaakvol Putten, Automobielparade, de intocht van Sinterklaas en het Winterfeest mogelijk gemaakt vanuit bijdragen uit het Ondernemersfonds. Activiteiten die zorgen voor een gezellig, aantrekkelijk en economisch rendabel centrum van Putten, waar zowel het winkelen als het verblijven als prettig wordt ervaren.

Uit de evaluatie die in de zomer van 2017 onder ondernemers in het centrumgebied is gehouden, bleek voldoende draagvlak om verder te gaan met het Ondernemersfonds. Dit is nu bekrachtigd in het nieuwe convenant Ondernemersfonds Putten. Uit de evaluatie zijn wel verbeterpunten naar voren gekomen. Een aantal punten is al verwerkt in het nieuwe convenant, zoals de aanpassing van termijnen van aanvragen en verantwoording. Andere punten worden de komende tijd opgepakt, zoals een verbeterde communicatie over de rolverdeling tussen SOP en gemeente.

Reacties

article
5082
Convenant Ondernemersfonds Putten
Wethouder Koekkoek en een tweetal bestuurders van de Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP), de heren De
https://putten.nieuws.nl/nieuws/5082/werken-aan-aantrekkelijk-centrum-putten/
2018-01-31T12:48:22+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/01/31124634/05PNN18-convenant-ondernemersfonds-putten-foto.jpg
convenant Ondernemersfonds Putten, De Lange, Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP), Van Looijengoed, Wethouder Koekkoek
Gemeente, Lokaal, Nieuws