Gratis presentatie over comfortabel en veilig wonen

Foto: Redactie

De gemeente Putten wil de campagne WoonGemakPutten onder de aandacht van de inwoners brengen. Daarom bieden zij maatschappelijke organisaties gratis een presentatie over WoonGemakPutten aan.

Het gaat om organisaties die zich richten op bijvoorbeeld wonen, senioren, mantelzorgers of mensen met een beperking. Tijdens de presentatie worden het doel en de opzet van WoonGemakPutten toegelicht. Ook worden voorbeelden van mogelijke woningaanpassingen gegeven.

De presentatie wordt verzorgd door VAC Putten, adviescommissie wonen, die ook haar werk zal toelichten. Organisaties die geïnteresseerd zijn om hun leden, bewoners en/of klanten te informeren over comfortabel en veilig wonen, kunnen een e-mail sturen naar [email protected] Eén van de vrijwilligers van VAC Putten neemt dan contact op om een afspraak te maken.

In 2016 is de gemeente Putten in samenwerking met Stichting Welzijn Putten, wijkverpleegkundigen Putten, Woningstichting Putten en de Participatieraad Putten de campagne WoonGemakPutten gestart. Het doel van deze campagne is om inwoners bewust te maken dat zij tijdig maatregelen treffen om hun woning comfortabeler en veiliger te maken, zodat ze daar nog jaren met plezier zelfstandig kunnen wonen. Voor meer informatie over de campagne: www.woongemakputten.nl.

Reacties

article
5086
WoonGemakPutten
De gemeente Putten wil de campagne WoonGemakPutten onder de aandacht van de inwoners brengen. Daarom
https://putten.nieuws.nl/nieuws/5086/gratis-presentatie-comfortabel-en-veilig-wonen/
2018-02-02T11:53:03+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/02/02114913/gemeentehuis.jpg
Participatieraad Putten, Stichting Welzijn Putten, VAC Putten, Woningstichting Putten, WoonGemakPutten
Gemeente, Nieuws