Eerste straatnamen voor Rimpeler bekend

Foto: Gemeente Putten

De eerste zes namen voor de woonstraatnamen in de nieuwe woonwijk Rimpeler zijn bekend. De straatnamen worden vernoemd naar vrouwen die van grote betekenis zijn geweest voor de Puttense samenleving.

Zo krijgt Rimpeler de Trientje Timmerstraat vernoemd naar Trijntje Timmer-Doppenberg, de Aartje Simonstraat vernoemd naar Aartje Simon en de Dames Tijssenstraat vernoemd naar Jannetje, Hennie en Jannie Tijssen. Trientje Timmer, Aartje Simon en (de dames) Jannetje, Hennie en Jannie Tijssen hebben in de Tweede Wereldoorlog een grote rol gespeeld. Bijvoorbeeld door onderdak te bieden aan onderduikers en het verzet te ondersteunen met onder andere koerierswerk. De dames Tijssen hebben gevangen gezeten in Kamp Westerbork.

Ook is er de straatnaam Jansje Rozendaalstraat vernoemd naar Jansje Rozendaal-Hogebrug. Jansje Rozendaal kon heel goed vertellen over de oorlog in Putten en over haar eigen ervaringen. Ook was ze maatschappelijk zeer betrokken door haar werk als onderwijzeres, haar politieke activiteiten en haar inspanningen voor het behoud van het Puttens dialect.

Gerritje van Beek-Arbon krijgt de Gerritje van Beekstraat. Gerritje van Beek is vooral bekend door haar jarenlange functie als ‘klokkenluidster’ voor de Hervormde Kerk in Putten en als eigenaresse van ‘het touwwinkeltje’ in de Achterstraat.

Zuster Joustra is bekend vanwege haar jarenlange werk als wijkverpleegster en vroedvrouw/verloskundige en ook zij wordt vernoemd in de Zuster Joustrastraat.

Op de plattegrond van de nieuwe woonwijk zijn de vastgestelde namen gekoppeld aan de woonstraten. Omdat de wijk in fases wordt gebouwd, vindt de onthulling van de straatnaamborden op een later moment (en fasegewijs) plaats.

Het besluit van het college van B en W voor de vernoeming van deze zes vrouwen is in lijn met de motie ‘Ere wie ere toekomt – vergeten vrouwen’ die de gemeenteraad op 8 november 2018 heeft aangenomen.

Eind 2018 heeft de gemeente aan inwoners van Putten gevraagd om mee te denken over de straatnaamgeving voor Rimpeler. Alle reacties met ongeveer zeventig namen zijn op 4 december 2018 beoordeeld door de straatnamencommissie. Deze bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van Stichting Oktober 44 en het Puttens Historisch Genootschap. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het advies van de commissie overgenomen. In het voorjaar van 2019 overlegt de commissie om de nog ontbrekende straatnamen in te vullen.

'

Reacties

article
7454
Gemeente Putten
De eerste zes namen voor de woonstraatnamen in de nieuwe woonwijk Rimpeler zijn bekend. De
https://putten.nieuws.nl/nieuws/7454/eerste-straatnamen-voor-rimpeler-bekend/
2019-01-09T15:08:45+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2019/01/09150320/02PNN19-straatnamenrimpeler.jpg
Aartje Simonstraat, Dames Tijssenstraat, Gerritje van Beekstraat, Jansje Rozendaalstraat, putten, Rimpeler, straatnamen, Trientje Timmerstraat, Zuster Joustrastraat
Gemeente, Nieuws