Help de gemeente een handje en strooi de eigen stoep bij gladheid

Foto: Gemeente Putten

De gemeente Putten streeft bij de uitvoering van de gladheidbestrijding naar een serviceniveau, dat op zijn minst voldoet aan de in Nederland gemiddelde gehanteerde normen. De afdeling Ruimte (team Service en team Groen) van de gemeente beschikt over een goed uitgerust wagenpark met zoutstrooiers, sneeuwruimapparatuur en een geautomatiseerd routesysteem. Ook is een gladheidmeldsysteem aanwezig en de gemeente is geabonneerd op een waarschuwingssysteem van een weerkundig instituut. De gemeente Putten zal waar mogelijk preventief strooien. Dat wil zeggen dat op basis van een zo betrouwbaar mogelijke weersverwachting zout wordt gestrooid voordat ijsvorming op het wegdek ontstaat. Onder extreme omstandigheden – aanhoudende ijzel of sneeuwval – zal ook curatief worden gestrooid.

De gemeente Putten gebruikt wegenzout als dooimiddel. Als een dooimiddel aan water wordt toegevoegd, daalt het vriespunt van het water. Dat betekent dat het water pas bij een lagere temperatuur bevriest. De zoutkorrel trekt vocht uit de omgeving aan, waardoor een zoutoplossing (pekel) ontstaat met een lager vriespunt dan water. De pekel laat het ijs, waarmee het in aanraking komt, smelten. Het verkeer bevordert het smeltproces, omdat de pekel door het verkeer verspreid wordt en de ijslaag door het verkeer losgereden wordt. Bij een lage verkeersintensiteit is het effect van strooien gering.

Niet alle gemeentewegen en -paden zijn in de strooiroutes opgenomen. In een aantal doodlopende wegen of doodlopende weggedeeltes is de verkeersintensiteit zo laag, dat strooien nagenoeg geen effect heeft. De gemeente heeft daarom besloten om deze weggedeeltes niet meer te strooien. Richtlijn hierbij is de afstand van het ongestrooide deel tot een gestrooide weg maximaal ± 300 meter bedraagt. Busroutes, uitvalswegen van openbare diensten zoals brandweer en politie, verbindingswegen tussen de wijken, toegangsroutes naar industrieterreinen en uitvalswegen en de belangrijkste fietsroutes naar de scholen zijn in het prioriteitenlijstje opgenomen.

De provincie is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op de provinciale wegen en de daarbij behorende fietspaden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de rijksweg A28. Op particulier terrein wordt niet gestrooid, ook niet tegen vergoeding.

De gemeente strooit als eerste de hoofdroute voor wegen en fietspaden. Bij extreme omstandigheden zoals sneeuw of ijzel, kan de dienstdoende pikethouder, mits er voldoende tijd beschikbaar is, beslissen om na het voltooien van de reguliere routes, het materieel in te zetten op andere wegen en straten. Bij uitrukken worden er actietijden nagestreefd, zo wordt er binnen 1 uur na alarmering uitgerukt en binnen 2.5 uur moet de actie voltooid zijn. Deze tijdsnormen zijn niet van toepassing onder extreme omstandigheden, zoals aanhoudende sneeuwval of ijzel.

Strooien kost tijd. Dus blijf bij plotseling opkomende gladheid als weggebruiker extra voorzichtig, want het kan zijn dat de strooiauto nog niet klaar is met de route. Bovendien kunnen extreme weersomstandigheden zoals zware sneeuwval of ijzel tot gevolg hebben dat strooien geen of onvoldoende effect heeft. Ook kan plaatselijk de gladheid afwijken, bijvoorbeeld op bruggen of viaducten. Het is dus belangrijk om als weggebruiker alert te blijven.

De gemeente heeft de handen vol aan het bestrijden van gladheid op rijbanen en fietsroutes. Daarom ontbreekt het de gemeente aan tijd en middelen om ook de trottoirs te strooien. Daarom verzoekt de gemeente dringend aan de inwoners  om het trottoir van de eigen woning sneeuwvrij te houden en bij gladheid te strooien. Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna, zo nodig, te strooien. Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft en houdt bij het vegen straatkolken vrij van sneeuw. Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout en strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt. Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Om hierbij te helpen, heeft de gemeente zoutkisten geplaatst op een aantal openbare locaties. Ze liggen aan het begin van een wijk, bij openbare gebouwen of bij seniorenwoningen. De kisten worden gevuld met een mengsel van zout en zand. Zout alleen werkt pas als het veelvuldig bereden wordt. Door zout te mengen met zand ontstaat een strooimiddel dat prima te gebruiken is op trottoirs en wegen die minder bereden worden. De gemeente vraagt inwoners om met het zout/zand mengsel uit de zoutkisten de openbare ruimte/stoep te strooien en zo een bijdrage te leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

De gemeente vult de kisten regelmatig bij en vraagt bewoners een oogje in het zeil te houden. Als de kisten (bijna) leeg zijn of als er misbruik/vandalisme optreedt, meldt dit dan via het Meldpunt, telefoonnummer (0341) 359 686 of via de website www.verbeterdebuurt.nl.

'

Reacties

article
7297
Gladheidbestrijding
Tijdens de winter is er kans op gladheid op de wegen en trottoirs door (nacht)vorst,
https://putten.nieuws.nl/nieuws/7297/help-gemeente-handje-en-strooi-eigen-stoep-gladheid/
2018-12-06T15:51:55+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/12/06155121/49PNN18-Gladheidbestrijding.jpg
Gladheidbestrijding, putten, Strooizout, Winter
Gemeente, Nieuws