Lelystad Airport en de Veluwe; een gevoelige combinatie

Foto: Archief

Bij Klein Den Haag, het politieke radioprogramma voor Ermelo en Putten, waren afgelopen donderdagavond twee vertegenwoordigers te gast van Red Gelderland. Odile Rijken en Marjolijn Rotstege zijn fanatieke tegenstanders van het te realiseren Lelystad Airport. Ook Ivo Gelsing, regiomanager van de Recron, belangenvereniging van Recreatieondernemers, is kritisch.

Door: Geke Hop

Het Rijk wil in 2019 zo’n 10.000 vakantievluchten per jaar vanaf Lelystad gaan toestaan, groeiend naar 45.000 vanaf 2023. Maar het is druk in het luchtruim. Zo druk dat er vanaf Lelystad laag zal moeten worden gevlogen, wat geluidsoverlast zou kunnen opleveren. Dat geldt vooral voor Hattem, Heerde, Oldebroek en Ede waar de vliegtuigen direct over gaan vliegen. Minister Nieuwenhuizen vindt dat aanvaardbaar. Maar daar denkt niet iedereen zo over.

De dames van Red Gelderland, sinds dit jaar actief, bepleiten afstel van de plannen voor het vliegveld. Vanwege de volgens hen te verwachten geluidsoverlast, maar ook om milieutechnische redenen. Als Schiphol zou mogen uitbreiden naar 540.000 vluchten en er ook nog extra vluchten bijkomen in Lelystad, dan leidt dat tot onaanvaardbare groei van zowel stikstofuitstoot, als van uitstoot van CO2. Dat is slecht voor de Veluwse natuur. Die stikstofuitstoot is mogelijk nog een bom onder Lelystad Airport, zo stelt Rotstege. “Het Europese Hof van Justitie heeft uitgesproken dat Nederland de normen voor stikstofuitstoot ver overschrijdt. Wanneer Lelystad opent, dan betekent dat er elders in Nederland weer veel minder stikstof uitgestoten mag worden. In feite hetzelfde wat speelt ten aanzien van CO2-uitstoot.” Van economisch gewin willen Rijken en Rotstege niet weten. “Deze vakantievluchten leveren de Veluwe niets op.“ Maar goedkoop vliegen voor iedereen dan? Een schande, zo vinden ze. We moeten meer gaan betalen voor onze tickets.

Daarnaast bevat de MER, de verplichte Milieueffectrapportage bij nieuwe bestemmingsplannen die de Rijksoverheid heeft laten opstellen, berekeningen waarbij de geluidsoverlast aan de wettelijk aanvaardbare normen voldoet. Waar anderen, bijvoorbeeld ingenieur Leon Adegeest, op basis van dezelfde rekenmethode tot een heel andere conclusie komt. Vliegtuigen moeten zo laag en zo langzaam vliegen, dat ze niet meer in de lucht kunnen blijven. Dat betekent dat de vliegtuigen sneller moeten stijgen en vliegen dan de Rijksoverheid voorstelt in de MER, en dat betekent weer meer geluid. Zowel Red Gelderland als Gelsing hebben het idee dat de MER wordt gemanipuleerd. Rijken: “Er wordt toegerekend naar een bepaalde uitkomst. Men wil dat vliegen vanaf Lelystad mogelijk wordt, dus dat zal de uitkomst zijn, linksom of rechtsom.”

Ivo Gelsing bevestigt tijdens de uitzending aan de telefoon dat ook hij wantrouwen voelt bij de manier waarop het Rijk Lelystad Airport promoot. Ook hij heeft bedenkingen bij de MER van het Rijk. Hij heeft op zich wel oren naar herschikking van het luchtruim per 2023. Gelsing vreest echter dat het Rijk 2023 niet gaat halen (herindeling is zeer ingewikkeld) en dat er ook na 2023 laag gevlogen gaat worden over de Veluwe. Wat Gelsing graag zou zien is dat de regionale recreatie wordt versterkt, maar hij denkt dat Lelystad Airport geen economische toegevoegde waarde zal hebben voor de Veluwe. Het Rijk is niet geïnteresseerd in banen in de regio. Het levert volgens hem dan ook nauwelijks werk op, maar kost de Veluwe mogelijk zelfs banen, zo’n 2000 schat hij, doordat recreanten vanwege geluidsoverlast niet meer naar de Veluwe komen. De Veluwe zou er dan per saldo op achteruit gaan.

De lokale politiek is stil over dit onderwerp. De vliegroutes gaan immers niet over onze gemeenten Ermelo en Putten dus haalt men de schouders op bij deze ver-van-mijn-bed-show. Terwijl de gevolgen van zowel geluid als voor de uitstoot van CO2 en stikstof volgens de studiogasten, voor de gehele Veluwe gelden, dus ook voor Ermelo en Putten. Men lijkt er vanuit te gaan dat Lelystad Airport toch wel doorgaat, dus waarom kritisch zijn? Waar Gelderland en Overijssel en verschillende Veluwse gemeenteraden zich hebben uitgesproken tegen opening per 2019 en bereid zijn ervoor te vechten dat de minister eerst het luchtruim opnieuw indeelt voordat er gevlogen gaat worden, heeft het in Ermelo en Putten nog niet tot discussie in de gemeenteraden geleid.

Laatste nieuws is dat de minister via een brief aan de Tweede Kamer op 28 november jl. heeft toegezegd in ieder geval een maximum van 10.000 vluchten tot 2023 wettelijk vast te leggen, mede onder druk van gemeenten, provincies en actiegroepen. Tot die tijd zou er dan laag over de Veluwe worden gevlogen. De Tweede Kamer gaat woensdag 5 december met de minister in debat over Lelystad Airport.

Reacties