Café voor iedereen die actief is in de verblijfsrecreatie

Foto: Gemeente Putten

De gemeente Putten en de PROV (Puttense Recreatieondernemersvereniging) organiseren voor woensdag 14 november een Toeristisch café. Het onderwerp van het café is: Kwaliteitsteam Veluwe. De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De locatie is het recreatiepark Boslust, Schovenhorsterveldweg 6 in Putten. Iedereen die actief is in de verblijfsrecreatie is van harte uitgenodigd.

Veel recreatieondernemers in de gemeente Putten denken op dit moment na over hun toekomst. Hoe blijf ik een boterham verdienen met mijn bedrijf? Op welke doelgroep wil ik me richten? Wat zijn de sterke punten van mijn bedrijf en hoe kan ik die verder ontwikkelen? Hoe verbeter ik de kwaliteit van mijn onderneming? Het Kwaliteitsteam Veluwe kan helpen bij deze zoektocht.

Het Kwaliteitsteam Veluwe bestaat uit adviseurs met diverse achtergronden. Na een eerste gesprek en bedrijfsbezoek volgt een advies en een coachingstraject. Recreatieondernemers krijgen advies over bijvoorbeeld positionering, nieuwe recreatieproducten, kostenbesparingen of kwaliteitsverbetering. In 2017 en 2018 hebben vijf recreatieondernemers in de gemeente Putten het adviestraject van het Kwaliteitsteam Veluwe gevolgd. Dit vond plaats met cofinanciering van de provincie Gelderland. Inzet is om ook in 2019 diverse adviestrajecten met cofinanciering door de overheid te realiseren.

Tijdens het Toeristisch café geeft het Kwaliteitsteam Veluwe een presentatie over haar werkwijze. Ook worden er enkele voorbeelden toegelicht. Er is volop ruimte voor vragen en uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Wie belangstelling heeft voor deze avond wordt gevraagd zich aan te melden vóór maandag 12 november 2018 via e-mailadres [email protected]. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Sylvie Uenk van de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611.

'

Reacties

article
7079
Toeristisch café
De gemeente Putten en de PROV (Puttense Recreatieondernemersvereniging) organiseren voor woensdag 14 november een Toeristisch
https://putten.nieuws.nl/nieuws/7079/cafe-iedereen-actief-is-verblijfsrecreatie/
2018-10-31T13:52:42+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/10/31134637/44PNN18-Toeristisch-cafe.jpg
Boslust, Kwaliteitsteam Veluwe, putten, Toeristisch cafe
Gemeente, Nieuws