Stop de jacht op bewoners van parken

Een bungalow op bungalowpark Maheki
Foto: Redactie

Parkbewoner Zeger Wijnands en voorzitter van Vereniging Bungalowpark Maheki Cor van Rouwendaal hebben samen met nog wat andere initiatiefnemers een vereniging opgericht met als doel zich gezamenlijk te wapenen tegen de jacht op bewoners van recreatieparken.

“Door het gevoerde beleid van de afgelopen jaren is er een structureel tekort aan woningen. En dat tekort is echt enorm. Er worden sociale koopwoningen gebouwd, maar die kosten evengoed nog 250.000 euro. Dat kunnen starters, die vaak nog een studielening hebben, simpelweg niet opbrengen. De enige oplossing is het bouwen van echt sociale huurwoningen. Echter een startpunt voor de starters kan ook een woning op een recreatiepark zijn. Laat ze daar een jaar of vier wonen en lekker sparen. Na die periode kan er dan gekeken worden naar een duurdere huurwoning of zelfs een koophuis. De overheid heeft geen oog meer voor de sociale structuur in Nederland”, aldus Wijnands. “Op de parken is een overcapaciteit aan woningen te vinden. Waarom kunnen we deze woningen niet inzetten. Hiermee wordt de eigenaar van het park en de starter heeft een woning.  Ik vraag me wel eens af welke prioriteit de gemeenten hebben, is dat handhaven of huisvesten. Handhaving met de menselijke maat wordt regelmatig genoemd. Maar hoe hoog ligt deze lat. In Putten ligt die lat wel heel erg laag. De nood is echt heel erg groot. We hopen dat onze vereniging veel leden krijgt, zodat we de krachten kunnen bundelen ”

“Het is de taak van de overheid om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. In veel gemeenten zijn echter jarenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Vanwege deze woningnood hebben duizenden zich met toestemming van de gemeenten mogen vestigen op recreatieparken. Vele starters op de woningmarkt zijn begonnen in een recreatiewoning. Dit gaf hen de gelegenheid te sparen voor een woning”, aldus Wijnands.

Van Rouwendaal vult aan: “Hoewel de woningnood steeds groter is geworden, hebben diverse gemeenten echter besloten een einde aan het gedoogbeleid te maken. Zij doen dit niet zelden door invallen van BOA’s onder politiebegeleiding op recreatieparken. Bewoners worden behandeld als criminelen en krijgen een aanzegging van een dwangsom van minimaal 10.000 euro als ze niet vertrekken, terwijl notabene hun enige ‘vergrijp’ is dat ze een dak boven hun hoofd zoeken. Bewoners van parken worden zonder pardon op straat gezet en zo tot wanhoop gedreven. Dat velen van hen ernstig in de problemen komen, lijkt de gemeenten niet te interesseren. Gemeenten gaan er aan voorbij dat een dak boven je hoofd een eerste levensbehoefte is, terwijl juist de overheid faalt om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen.”

“De ervaring leert dat individuele bewoners van recreatiewoningen zich nauwelijks kunnen verdedigen tegenover het machtsvertoon van gemeenten. Daarom heeft een aantal parkeigenaren en bewoners het initiatief genomen tot oprichting van een vereniging. De vereniging heeft als doel zich gezamenlijk te wapenen tegen de jacht op bewoners van recreatieparken. Ook starters op de woningmarkt kunnen zich aanmelden.”

Aanmelden is gratis en kan via de website www.stopjachtopbewonersrecreatiewoningen.nl.

Reacties

article
6715
Parkbewoners slaan de handen ineen
Parkbewoner Zeger Wijnands en voorzitter van Vereniging Bungalowpark Maheki Cor van Rouwendaal hebben samen met
https://putten.nieuws.nl/nieuws/6715/stop-jacht-op-bewoners-parken/
2018-09-13T17:12:24+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/09/13170914/37PNN18-Maheki.jpg
Cor van Rouwendaal, putten, stopjachtopbewonersrecreatiewoningen, Vereniging, website, Zeger WIjnands
Lokaal, Nieuws