De stand van zaken met betrekking tot de Stationsstraat

Foto: Redactie

Gemeentebelangen stelde tijdens het zomerreces vragen aan het college over de stand van zaken met betrekking tot de Stationsstraat. De beantwoording van het college is inmiddels binnen.

Zo wilde de fractie onder andere weten of de snelheid van het gemotoriseerd wegverkeer gemonitord is en wat de resultaten hiervan zijn en wanneer het college het besluit neemt om daadwerkelijk de snelheid van het gemotoriseerd wegverkeer aan te pakken.

Het college geeft hierop aan dat zij de snelheden via het digitale monitoringsysteem VIA.nl in de gaten houdt. “De V85 van juni 2018 ligt tussen de 50 en de 54 kilometer per uur. De politie heeft geen snelheidscontroles gehouden, omdat de V85 op de ondergrens van bekeuren ligt. (De V85 regel is de snelheid die door 85 procent van de automobilisten niet wordt overschreden red.). Door Ingenieursadviesbureau Sweco wordt er momenteel een gebiedsvisie gemaakt van de Stationsstraat. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de ruimtelijke invullingen, maar ook hoe de weg opnieuw in te richten. In deze visie wordt de snelheid, weginrichting en materiaal gebruik behandeld. De planning is dat einde van het jaar door het college het totaalplan (ruimtelijk en verkeerstechnisch) wordt vastgesteld. Zodra het definitief ontwerp van de Stationsstraat is vastgesteld kan dit worden uitgewerkt. Dit ontwerp zal ook naar de raad gaan als onderbouwing voor de aanvraag van het uitvoeringskrediet”, luidde de beantwoording van het college.

Reacties

article
6659
Stationsstraat
Gemeentebelangen stelde tijdens het zomerreces vragen aan het college over de stand van zaken met
https://putten.nieuws.nl/nieuws/6659/stand-zaken-betrekking-tot-stationsstraat/
2018-09-04T21:33:28+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/09/04213038/36PNN18-Stationsstraat.jpeg
Beantwoording college, Gemeentebelangen, putten, Stationsstraat
Nieuws, Politiek