Gemeentebelangen gebruikt zomerreces om inwoners en ondernemers te bezoeken

Foto: Redactie

Ook al is het zomerreces, de fractie van Gemeentebelangen zit niet stil. Sterker nog, de fractie bezoekt wijken, buurtschappen en neemt een kijkje bij ondernemers en inwoners. Uit deze bezoeken komen vragen voort en aan het college is het verzoek gedaan om deze vragen over verschillende onderwerpen te beantwoorden.

Zo stelde Gemeentebelangen vragen over de stand van zaken met betrekking tot de Stationsstraat, de handhaving op parken en campings, de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis, het woningbouwprogramma, het collegeprogramma, het klimaatakkoord en tiny houses. “Ik neem aan dat we niet hoeven te wachten tot na de zomervakantie om tenminste op een groot aantal vragen een antwoord te krijgen”, aldus fractievoorzitter Hoogendijk. “Zodra we antwoorden binnen hebben laten we dit zeker weten.”

Stationsstraat

Is de snelheid van het gemotoriseerd wegverkeer gemonitord en wat waren de resultaten? Wanneer neemt het college het besluit om daadwerkelijk de snelheid van het gemotoriseerd wegverkeer aan te gaan pakken? Zijn er snelheidscontroles gehouden en wat waren de resultaten?

Handhaving op parken en campings

“Tijdens het bezoeken van parken en campings zijn er gesprekken gevoerd met arbeidsmigranten. Een aantal van hen gaf aan dat zij eerder een brief van het college hadden ontvangen om het woonverblijf op deze campings en parken te beĆ«indigen. Vervolgens mochten ze weer blijven na tussenkomst van hun werkgever”, legt Hoogendijk uit. “Als dat zo is dan wil Gemeentebelangen dit weten. Onze fractie wil antwoord hebben op de volgende vragen: heeft het college handhavingsbrieven aan arbeidsmigranten gestuurd omdat zij illegaal op parken en camping verblijven? En om hoeveel arbeidsmigranten gaat het. Mogen deze arbeidsmigranten nu op parken en campings verblijven en waarom heeft het college dit besloten, terwijl zij wel andere bevolkingsgroepen hierop blijven handhaven? Weet het college waar arbeidsmigranten op parken en campings verblijven?”

Tijdelijke huisvesting gemeentehuis

“Er is eerder besloten om tijdens de verbouwing van het gemeentehuis de Vanenburg en het voormalige pand van de ABN/AMRO bank voor haar dienstverlening in te zetten. Gemeentebelangen bezocht onlangs de Rabobank en toen bleek dat dit pand ook grotendeels leeg staat. Mijn fractie vraagt zich af of het college ook deze locatie heeft onderzocht op geschiktheid om haar dienstverlening hier tijdelijk onder te brengen. Zijn hierover gesprekken gevoerd en is hiervan een gespreksverslag gemaakt? Als er een dergelijk verslag is dan ontvangen wij hier graag een afschrift van.”

Woningbouwprogramma

“Met het slogan, bouwen, bouwen en bouwen gingen de raadsfracties de gemeenteraadaverkiezingen in, en was dit een belangrijk item tijdens de coalitieonderhandelingen. Het college zit er alweer een tijdje en de fractie heeft nog geen daadkracht gezien mbt het woningbouwprogramma. Intussen neemt de vraag naar woningen toe, sterker nog er is een schreeuw naar betaalbare woningen, kortom wij willen weten waar het college nu staat en wat de stand van zaken is”, aldus Hoogendijk.

Collegeprogramma

“Het coalitieakkoord 2018-2022 zou worden uitgewerkt in een collegeprogramma 2018-2022. Wanneer wordt dit programma gepubliceerd.”

Klimaatakkoord

“De gemeente Putten moet voor 2021 een plan vast stellen hoe de ongeveer 10.000 woningen losgekoppeld gaan worden van het aardgas. Gemeentebelangen ziet graag dat per wijk, buurt en straat maatwerk wordt geleverd om dit vorm te gaan geven. Daarin is de stem en betrokkenheid van onze inwoners zeer belangrijk. Maar ook de contacten met de provincie om te kijken of de investeringskosten door de provincie betaald kunnen gaan worden. Met andere woorden, het is van groot belang dit niet te laten liggen en hierin daadkracht te betonen. Wij willen weten hoe het college hier tegenaan kijkt en welke plannen zij heeft om dit op te gaan pakken”, vraagt Hoogendijk zich af.

Tiny houses

“Na het raadsbesluit om te onderzoeken of er een locatie is te vinden om tiny houses te gaan bouwen vraagt Gemeentebelangen zich af of er al gesprekken over een locatie zijn gevoerd. Tevens willen we weten wat de verdere stand van zaken is.”

Reacties

article
6423
Gemeentebelangen gaat door
Ook al is het zomerreces, de fractie van Gemeentebelangen zit niet stil. Sterker nog, de
https://putten.nieuws.nl/nieuws/6423/gemeentebelangen-gebruikt-zomerreces-om-inwoners-en-ondernemers-bezoeken/
2018-08-02T11:01:44+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/08/02105615/31PNN18-Gemeentebelangen.jpg
collegeprogramma, gemeentehuis, Hadhaving, klimaatakkoord, putten, Stationsstraat, Tiny houses, Woningbouwprogramma, Zomerreces
Nieuws, Politiek