De herontwikkeling van percelen aan de Gervenhof en de Dorpsstraat

BV Planontwikkeling Van de Kolk Garderen en de gemeente Putten hebben op 9 juli 2018 een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de locatie van Kok Woninginrichters aan de Gervenhof/Achterstraat en aan de herontwikkeling van de locatie Dorpsstraat 85-97 (Boni en Kringloopwinkel). De heer H. van de Kolk en wethouder N. Gerritsen hebben de overeenkomst ondertekend.

De eigenaren van woonwinkel Kok aan de Gervenhof/Achterstraat hebben met BV Plan­ontwikkeling Van de Kolk Garderen een koopovereenkomst gesloten over de verkoop van het winkelpand. Het is de bedoeling dat de Boni-supermarkt, die nu nog aan de Dorpsstraat 85-87 is gevestigd, wordt verplaatst naar een deel van de locatie Kok. Verder heeft ook de kringloopwinkel laten weten haar activiteiten te willen verplaatsen naar het voorste deel van het pand aan de Achterstraat. De kringloopwinkel is nu nog aan de Dorpsstraat 97/Engweg 19-21 gevestigd. Deze grond grenst aan het huidige perceel van de Boni.

In de intentieovereenkomst wordt de principebereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de beide locaties. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak aan de Gervenhof wordt teruggebracht tot ongeveer 1.600 vierkante meter voor de supermarkt (inclusief magazijn) en ongeveer 1.000 vierkante meter winkelruimte aan de kant van de Achterstraat voor de Kringloopwinkel. Daarnaast komt aangrenzend aan de Boni-supermarkt een winkelruimte van ongeveer 200 vierkante meter voor de verplaatsing van de bloemenwinkel die nu ook bij de Boni-supermarkt is gevestigd en nog ruimte voor circa 150 vierkante meter nader in te vullen bedrijfsruimte. Het bestaande magazijn mag daarna gebruikt worden voor bij voorkeur maatschappelijke en/of zakelijke dienstverlening. Boven de nieuwe locatie van de Boni-supermarkt kunnen ongeveer zestien appartementen gebouwd worden, waarbij zo goed mogelijk wordt voldaan aan het gemeentelijke woningbouwprogramma. Daarnaast moet de verkeersafwikkeling op de Gervenhof, de bevoorrading van de supermarkt en het parkeren worden opgelost.

De gemeente is bereid om voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen aan de kant van de Achterstraat de hiervoor benodigde grond als parkeerterrein in te richten. Na verplaatsing van de Boni-supermarkt mag op de locatie aan de Dorpsstraat niet opnieuw een supermarkt en/of andere detailhandel komen. De gemeente werkt in beginsel mee aan herontwikkeling van de locatie waar nu de Boni en kringloopwinkel zijn gevestigd. Hierbij gaat zij vooral uit van grondgebonden woningen. Aan de kant van de Dorpsstraat kan eventueel een combinatie zakelijke dienstverlening/wonen of een klein appartementengebouw komen. Ook op deze locatie moet zo goed mogelijk moet worden voldaan het gemeentelijke woningbouwprogramma.

Om aan alle plannen te kunnen meewerken, moet het bestemmingsplan “Putten Centrum” worden gewijzigd. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de plannen en worden de hiervoor noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Partijen hebben met elkaar afgesproken dat vóór 31 december 2018 duidelijk moet zijn of de herontwikkeling op de locaties voor beide partijen haalbaar is.

Reacties