Pauzeparken voor woningzoekenden

Foto: Redactie

Het college gaat een of meer parken aanwijzen waar woningzoekenden die in de knel zitten tijdelijk kunnen wonen. Dit omdat het aantal woningzoekenden groeit, terwijl nieuwbouwplannen voor hen te lang op zich laten wachten.

Het initiatief van deze pauzeparken komt van de coalitiepartijen Wij Putten, ChristenUnie en SGP, die hiermee invulling geven aan een afspraak die tijdens de coalitieonderhandelingen is gemaakt. Het college heeft afgelopen donderdag in de raadsvergadering toegezegd hiermee aan de slag te gaan. De parken moeten vooral een oplossing bieden voor personen in nood: mensen die acuut een woning nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. In het verleden zochten zij vaak hun toevlucht tot een recreatiepark, maar deze vorm van illegale bewoning wordt niet meer gedoogd, sinds ook de gemeente Putten deelneemt aan het project Vitale Vakantieparken.

De gemeente gaat door met de handhaving op deze parken en hanteert daarbij wel de menselijk maat, zoals dat veelal wordt aangeduid. Zo heeft een vrouw van 97 onlangs de toezegging gekregen dat zij niet meer hoeft te verhuizen en heeft een man van 60 voor de derde keer uitstel gekregen omdat hij kon aantonen dat hij actief op zoek is naar een oplossing. Hij heeft inmiddels een woning gevonden. “Voor schrijnende gevallen moeten we op deze manier maatwerk leveren, maar een algehele opschorting brengt mensen alleen maar van de regen in de drup”, zegt raadslid Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten.

Parken die worden aangewezen als pauzepark, krijgen tijdelijk een woonbestemming, die weer wordt gewijzigd als de situatie dat toelaat. Welke parken dat zijn, moet na de zomer duidelijk zijn. Als alles volgens plan verloopt, moeten de eerste bewoners er aan het eind van het jaar terecht kunnen.

Reacties

article
6268
Handhaving gaat door
Het college gaat een of meer parken aanwijzen waar woningzoekenden die in de knel zitten
https://putten.nieuws.nl/nieuws/6268/pauzeparken-voor-woningzoekenden/
2018-07-09T15:02:39+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/07/09150101/Putten-stock.jpg
ChristenUnie, handhavingsacties, Pauzepark, putten, SGP, Wij Putten, Woningzoekenden
Nieuws, Politiek