Succesvol jaar voor jubilerend Leisurelands in 2017

Foto: Leisurelands

Met bijna zes miljoen bezoekers boekte Leisurelands, eigenaar van twintig recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg, een positief resultaat in 2017. Het recreatiebedrijf timmert hard aan de weg om zich verder te professionaliseren en te positioneren als één van de belangrijkste spelers in de vrijetijdssector.

Zowel direct als indirect levert Leisurelands hiermee een bijdrage aan de leefbaarheid en vrijetijdsbesteding in de regio waarin zij actief is. 2017 was tevens een bijzonder jaar omdat Leisurelands haar 55-jarig bestaan vierde.

Het recreatieseizoen van 2017 startte voortvarend met veel zomerse en enkele tropische dagen in de maanden mei en juni. De maanden juli en augustus vielen enigszins tegen met totaal slechts negen zomerse dagen en september stelde met nul zomerse dagen teleur. Al met al betekent dit een daling van bijna 9 procent ten opzichte van het recordjaar 2016 toen de recreatiegebieden ruim 4,3 miljoen strandbezoekers verwelkomden. De omzet uit parkeergelden daalde licht ten opzichte van 2016, met 2,6 procent. Al met al boekte Leisurelands in 2017 een positief resultaat.

Net als in 2016 werd er in 2017 volop geïnvesteerd in de recreatiegebieden om deze aantrekkelijk te houden. Er werd onder meer geïnvesteerd in nieuwe wandel- en fietspaden, parkeersystemen, riolering en diverse kantoren. Ook huurders en pachters investeerden om een zo aantrekkelijk mogelijk en actueel product aan te kunnen bieden. In totaal werd er bijna 7,3 miljoen euro geïnvesteerd.

Voor Leisurelands staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is er eind 2017 een samenwerking met Eneco aangegaan om de haalbaarheid voor zonnepanelen op het water (in de vorm van drijvende met groen omgeven eilandjes) en op de parkeerterreinen (parkeren in de schaduw van de panelen) te realiseren. Het draait niet alleen om alternatieve energiebronnen, maar tevens om duurzame relaties en het investeren in nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector. Ook investeert Leisurelands in krimp. Een aantal recreatiegebieden van Leisurelands is gelegen in een krimpregio. Hier lijken vergrijzing, het wegtrekken van inwoners, het sluiten van voorzieningen en beperkte mogelijkheden voor een gebied een onomkeerbaar proces. Leisurelands is daarom één van initiatiefnemers van Renaissance van het platteland, een platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland. Desalniettemin weet Leisurelands haar terreinen op andere manieren in te zetten voor bijvoorbeeld evenementen en agrarische verpachtingen waardoor de kwaliteit van de dagrecreatieterreinen gewaarborgd blijft.

Leisurelands is eigenaar van twintig recreatiegebieden, waarvan tien op de Veluwe, vier in het Rijk van Nijmegen en zes in de Achterhoek en Liemers. Meer over Leisurelands is te lezen op www.leisurelands.nl.

Reacties

article
6178
Jaarverslag Leisurelands
Met bijna zes miljoen bezoekers boekte Leisurelands, eigenaar van twintig recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg,
https://putten.nieuws.nl/nieuws/6178/succesvol-jaar-jubilerend-leisurelands-2017/
2018-06-27T19:55:32+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/06/27195433/26PNN18-Leisurelands1.jpg
Eneco, jaarverslag 2017, Leisurelands, putten
Nieuws, Regio