Zorg als mantelzorger ook goed voor jezelf

Foto: Eigen foto

Afgelopen dinsdagavond was er een bijeenkomst voor mantelzorgers aangeboden vanuit “Voor Elkaar” door Welzijn Putten. Deze avond werd verzorgd door Yvonne Ruigrok van Mentaal Gezond Veluwe.

Het was een inspirerende en leerzame bijeenkomst over hoe je als mantelzorger voor jezelf kunt/moet zorgen naast de zorg voor een ander. Zorgen voor iemand die ziek of afhankelijk is, is hoe dan ook een aanslag op de balans van draagkracht en draaglast.

De draaglast zijn de eisen die het leven aan je stelt. Die draaglast is afhankelijk van de ernst van de situatie, de duur van de situatie, de mate van onduidelijkheid (diagnose, behandeling, verloop van een ziektebeeld, duur) het wel of niet aanwezig zijn van andere stressbronnen en of er sprake is van het kunnen/mogen delen van de zorg.

De draagkracht is afhankelijk van persoonlijke eigenschappen (karakter, bijvoorbeeld positief in het levens staan, humor), het aanwezig zijn van sociale steun, familie, vrienden, lotgenotencontacten, voldoende ontspannende activiteiten en de vaardigheid om met de situatie om te gaan, bijvoorbeeld grenzen kunnen stellen en vasthouden. In deze bijeenkomst hebben, aan de hand van theorie, de aanwezigen gekeken naar hun draagkracht, met elkaar gesproken over hoe moeilijk het soms kan zijn om je draagdracht te vergroten. Hoe moeilijk het is om grenzen te stellen, hulp te vragen, leuke dingen te doen terwijl de ander dat niet meer kan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander is iets dat je in de loop van tijd leert. Er zijn geen leerboekjes voor het is leren in de praktijk met vallen en opstaan. De meer ‘ervaren’ mantelzorgers konden ook goede tips geven aan de andere deelnemers. Het Servicepunt Mantelzorg heeft aangegeven wat hun mogelijkheden zijn: het bieden van informatie en ondersteuning.

19 november is er in de middag een ‘vervolg’ bijeenkomst rond het thema: Hulpvragen.

Reacties

article
6149
Voor elkaar
Afgelopen dinsdagavond was er een bijeenkomst voor mantelzorgers aangeboden vanuit “Voor Elkaar” door Welzijn Putten.
https://putten.nieuws.nl/nieuws/6149/zorg-als-mantelzorger-ook-naast-zorg/
2018-06-25T20:36:12+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/06/25203246/26PNN18-Draagkracht-en-draaglast.jpeg
Mantelzorger, Mentaal Gezond Veluwe, putten, Servicepunt Mantelzorg, Yvonne Ruigrok
Lokaal, Nieuws