Koninklijke onderscheiding voor de zussen Gerrie en Eef

Burgemeester Lambooij was vanmiddag (zaterdag 23 juni) naar Korfbalvereniging De Meeuwen gekomen om een Koninklijke onderscheiding uit te reiken aan de zussen Gerrie van den Brink-Aalten en Eef van den Brink-Aalten.

De dames ontvingen hun onderscheiding onder andere voor hun jarenlange inzet voor korfbalvereniging De Meeuwen.

Burgemeester Lambooij vertelde: “Deze middag wordt het korfbalseizoen afgesloten. Voor het ene team een succesvol seizoen en voor het andere team misschien een iets minder jaar. Maar ook dit seizoen is zeker weer mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers van deze vereniging. En daarom ben ik vanmiddag hier, want er zijn ook vrijwilligers met een hoofdletter. Twee dames krijgen van deze vereniging die hoofdletter en er is ons gevraagd of we daar wat extra aandacht aan willen schenken. En dat is zeker mogelijk.”

Lambooij vervolgt: “Om met Eef van den Brink-Aalten (72 jaar) te beginnen. U bent al ruim vijftig jaar vrijwilliger bij De Meeuwen. U was lid van de kantine commissie, draaide bardiensten en deed de inkoop. Ook organiseerde u de kerstbakkenactie en de grote clubactie. Allemaal voor opbrengsten van de vereniging. In verband met gezondheidsklachten bent u in 2017 gestopt als kantinehulp, maar u springt nog steeds heel regelmatig bij. Ook bent u vrijwilligster geweest bij peuterspeelzaal ’t Zwaluwennest en bij de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond). U maakte kaarten voor zieken, jubilea en christelijke gedenkdagen en verrichtte hand- en spandiensten waar nodig. U bent gastvrouw als de kerk haar deuren opent voor publiek en rond sinterklaastijd bent u ook altijd zeer actief bij de aankleding en het schminken van ongeveer vijftien pieten voor onder andere de peuterspeelzaal, de korfbalvereniging, de brand weer en de gemeente Putten.”

Lambooij richt het woord tot zus Gerrie van den Brink-Aalten. “U bent ook zo’n bezige bij op verschillenden vlakken. Ook u bent sinds 1967 actief als vrijwilligster bij De Meeuwen. Uw hoofdtaak is het fungeren als wedstrijdsecretaris, maar daarnaast verricht u nog meer werkzaamheden voor de vereniging. Alweer twaalf jaar bent u vrijwilligster bij Elim. Een keer per week helpt u bij het verzorgen van de warme maaltijd en biedt u regelmatig de helpende hand tijdens kerkdiensten. U geeft heel veel tijd en energie aan deze activiteiten maar daarnaast bent u mantelzorger voor uw man en moeder. Vrijwilligers als deze zijn erg belangrijk en moeten zeker gewaardeerd worden en dat gaat vanmiddag ook gebeuren. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u beiden te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.” Onder luid applaus speldde Lambooij de versierselen op.

Gerrie van den Brink-Aalten reageerde geëmotioneerd: “Ik sta perplex. Dit is het laatste wat ik verwacht had. Ik heb er geen woorden voor.” Zus Eef gaf aan: “Ik wist het van mijn zus, maar dit had ik niet verwacht.”

Reacties

gallery
6127
Koninklijke onderscheiding
Burgemeester Lambooij was vanmiddag (zaterdag 23 juni) naar Korfbalvereniging De Meeuwen gekomen om een Koninklijke
https://putten.nieuws.nl/nieuws/6127/koninklijke-onderscheiding-zussen-gerrie-en-eef/
2018-06-23T20:50:49+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/06/23204439/25PNN18-KO4.jpg
Burgemeester Lambooij, Eef van den Brink-Aalten, Gerrie van den Brink-Aalten, Korfbalvereniging De Meeuwen, putten
Lokaal, Nieuws