Ontmoedigen van verkeer door het plaatsen van plateaus, hegjes en drempels

Foto: Redactie

Een grote groep bewoners was naar de informatievond gekomen om meer te horen over het project ‘Verkeer Steenenkamer fase 2’. In deze fase wordt de route van en naar Ermelo gereconstrueerd, maar ook de aanpassingen aan de Kiefveldersteeg, de Vanenburgerallee en de Waterweg zijn in deze fase opgenomen.

Wethouder Koekkoek legt uit dat de gemeenteraad de route tussen de A28 (Nulde) en Ermelo veiliger wil maken door het doorgaande (vracht)autoverkeer te ontmoedigen. “Daar heeft een verkeerstechnisch bureau zich over gebogen. Het doel van deze avond is een passende oplossing te vinden voor uw woon- en werkomgeving. De plannen zijn klaar om gepresenteerd te worden en uw input wordt gebruikt bij de verdere uitwerking hiervan”, aldus Koekkoek.

Verkeersdeskundige Hauptmeijer vertelde dat er veel aan verkeersoverlast kan worden gedaan door op kruispunten en langere rechte stukken weg plateaus, versmallingen, bruggetjes en bosschages te plaatsen. “Ik kan me voorstellen dat u denkt worden onze problemen echt opgelost door een plateau, drempel en heggen maar het gaat om het totale pakket maatregelen.”

Een aanwezige meldt dat Ermelo juist de wegen van hun bedrijventerrein Kerkdennen richting Putten heeft verbeterd door drempels weg te halen, de snelheid te verhogen naar vijftig kilometer per uur en een losliggend fietspad neer te leggen. “Ik had gehoopt op stringentere maatregelen voor Steenenkamer om het vrachtverkeer te ontmoedigen.” Hauptmeijer geeft aan: “Putten heeft als standpunt dat het verkeer er nou eenmaal is en wil proberen ervoor te zorgen dat men zich goed gedraagt op de Puttense wegen.” Wethouder Koekkoek vult aan: “We hebben regelmatig overleg met Ermelo. Zij willen het verkeer zoveel mogelijk faciliteren richting Strand Horst en wij willen het verkeer ontmoedigen door de wegen minder aantrekkelijk te maken. Steenenkamer is een verblijfsgebied en wij willen daar alleen verkeer hebben wat daar thuishoort. De veranderingen in Ermelo hebben geen aanzuigende werking.”

Een buurtbewoner merkt op: “Ontmoedigen helpt niks, het aantal verkeersbewegingen neemt alleen maar toe.” Hauptmeijer geeft aan: “Het volledig weren van verkeer gaat inderdaad nooit lukken.” Op de vraag of het mogelijk is om de navigatiesystemen van vrachtwagens aan te laten passen weet Hauptmeijer dat daar wel aan gewerkt wordt maar dat dit niet zo eenvoudig is.

Een andere bewoner meent: “Ermelo wil verkeer naar de A28 faciliteren en dat trekt allemaal door Steenenkamer heen. Met een paar drempeltjes houd je dat niet tegen. Zorg er dan voor dat het verkeer net als in Ermelo goed kan doorstromen. Ik geloof er niets van dat het plaatsen van een hegje of een boompje ons helpt. Waarom kiezen we niet voor vrij liggende fietspaden.”

Hauptmeijer snapt de twijfels maar geeft aan dat projecten elders in Nederland hebben bewezen dat deze methode kan werken. “Putten heeft nou eenmaal gekozen voor ontmoedigen. We passen met deze maatregelen de sfeer en beleving aan, zodat de weggebruiker ervaart in een verblijfsgebied te zijn.” Meerdere aanwezigen geven aan dat vrij liggende fietspaden de echte oplossing voor Steenenkamer zijn. Ook de aanleg van een weg vanaf Kerkdennen langs het spoor met aansluiting op de Henslare wordt naar voren gebracht. Maar daarvan wordt gezegd dat de gemeente Ermelo hier al eens naar gekeken zou hebben en dat Natura 2000 hier dwars zit.

Dan staat er een agrariër op die niet zit te springen om fietspaden. “Ik fiets ook niet met mijn kinderen door Steenenkamer. Dat durf ik niet. Te gevaarlijk. Dus ik begrijp het allemaal wel. Maar als melkveehouder ben ik afhankelijk van de grond. Als ik grond moet inleveren moet ik koeien wegdoen. Daarom zitten wij er niet om te springen. Het blijft een agrarisch gebied en grond is cruciaal voor ons.

Wethouder Koekkoek sluit de avond af. “Alle inbreng wordt meegenomen in de besluitvorming. Als het college een besluit over de vervolgplannen heeft genomen gaan we graag weer met u in gesprek. Daarna gaan we richting commissie en raad. We hopen dat dit nog voor de zomer kan. Als er, na vanavond, nog iets te binnenschiet kunt u tot 19 februari nog mailen naar [email protected] Vermeld dan wel even dat het om Steenenkamer gaat. Uiteindelijk zal de raad een besluit nemen.”

Reacties

article
5115
Bewonersavond Steenenkamer
Een grote groep bewoners was naar de informatievond gekomen om meer te horen over het
https://putten.nieuws.nl/nieuws/5115/ontmoedigen-verkeer-plaatsen-plateaus-hegjes-en-drempels/
2018-02-07T22:17:09+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/02/07221337/06PNN18-bewonersavond-Steenenkamer.jpeg
Bewonersavond, Hauptmeijer, Kiefveldersteeg, putten, Steenenkamer, Vanenburgerallee, Wethouder Koekkoek
Lokaal, Nieuws, Politiek